Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Finansman hizmetlerinde, TNL yerel ve/veya küresel bir finansal kurum, banka, fon ve yatırımcılara erişim sağlayarak fonları istek ve koşullara göre güvenli ve şeffaf bir şekilde temin edip yapılandırır. TNL’nin hizmetleri başlıca şu 3 kategoriye ayrılmaktadır:

  1. Müşterinin stratejik hedeflerine göre potansiyel borç ve/veya sermaye kaynaklarını belirlemek ve bu kaynaklar ve ilgililer ile müzakereleri yürütmek
  2. Etkin risk yönetimi ile beraber borç ve/veya sermaye yapılandırma seçeneklerini geliştirmek
  3. Hukuki belgelerin hazırlanmasına, finansal modelleme, değerleme, vergi yapılandırması ve özel incelemeye destek vermek