Şirket Profili

Şirket Profili

TNL Ticari Gayrimenkul, son yıllarda ülkemizde hızla gelişen gayrimenkul sektöründeki ihtiyaçların ortaya çıkardığı bir yapılanmadır.

Uluslararası finansmanın ülkemize akmasıyla, gayrimenkul sektöründeki yatırım kararlarına yardımcı olacak çalışmalara ihtiyaç doğmuştur. Karar vericiler, genellikle yurt dışında ve yatırım bölgesinden binlerce kilometre uzaktadır. Tanımadıkları bir ülkede, bilmedikleri koşullarda yapacakları yatırımların kararlarını, sektör raporları, pazar araştırmaları, fizibilite analizleri gibi kendilerine yardımcı olacak bazı çalışmalar kullanarak vermek zorunda kalırlar. Bu çalışmalar uluslararası standartlara uygun ve objektif olmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde çok yeni ve hızla gelişen bu sektördeki geleneksel gayrimenkul profesyonelleri, yatırımının evrensel dili diyebileceğimiz bu dili konuşmaktan çok uzak; ve var olan az sayıdaki, çoğunluğu yabancı menşeli kurumlar ise yerel piyasadan kopuk bir durumdaydı.

İşte TNL, bu boşluğu doldurmak amacıyla, hem piyasayı birebir yakından takip eden ve ülkemiz şartlarını bilen, aynı zamanda da bu uluslararası dili konuşabilen bir kurum olarak 2005 yılında ortaya çıkmıştır. Amacımız; bireysel, kurumsal, yerli ve yabancı her türlü gayrimenkul yatırımcısına, gayrimenkul sahiplerine ve kullanıcılarına, yatırımlarının tüm safhalarında vereceğimiz profesyonel danışmanlık hizmetimiz sayesinde, alınacak yatırım kararlarının şeffaf, rasyonel ve karlı olmasını sağlamaktır.