Çeliktepe

Çeliktepe

Çeliktepe Projesi,

Projemiz Mimar Ahmet Alataş tarafından çizilmiş olup, ruhsat alınarak inşaata başlanmıştır. Kuyu temeller bitme aşamasındadır. 15 Temmuz olayları akabinde görülen lüzum ve hukuki dayanak üzerine sözleşme feshedilmiştir. Yeni kat karşılığı sözleşme yapılması için hiç bir engel durum yoktur.

Taliplerden İstenilenler:

  • Bugüne kadar yapılan masrafların mal sahibine ödenmesi,
  •  
  • Mevcut taşeronlarla veya yeni bulunacak taşeronlar ile inşaatın proje kapsamında bitirilmesi.
  •  
  • Mevcut taşeron alacaklarının  ve yapılacak masrafların ödenmesi.

%55-%45 oranında paylaşım.

Ekler

Lokasyon